Získajte maximum z 2% Cez bezplatné Google Ad Grants kampane

Pomáhame neziskovým organizáciám získať Google Ad Grants, vytvoriť a profesionálne spravovať online kampane k 2% z daní, získať sponzorov, účastníkov podujatí, dobrovoľníkov, ako aj stálych podporovateľov.

Pomohli sme už viac ako

150 neziskovým organizáciám

1
Read our blog

2
Visit Google Ad Grants forum

3
Read official Google resources

4
Ask us anything for free

1
Create an account with Techsoup

2
Sign up for Google for Nonprofits

3
Submit Ad Grants survey

4
Apply for Google Ad Grants

5
Accept the invitation to new Google Ads account

6
Contact us for personalized assistance

1
Do the keyword research

2
Organize keywords in adgroups and campaigns

3
Create ad copies

4
Create new campaigns & upload all assets

5
Set up bids, budgets & targeting

6
Contact us for personalized assistance

1
Eliminate underperforming ads & keywords

2
Add new variations of well-working keywords

3
Experiment with new ad copies

4
Try automated bidding strategies

5
Experiment with different targeting options

6
Increase your quality scores

7
Contact us for personalized assistance

1
Read our blog on compliance

2
Run our free automated compliance audit

3
Review your compliance report

4
Implement compliance fixes

5
Contact us to schedule an in-depth manual account audit

1
Implement Google Analytics tracking

2
Link Google Analytics and Google Ads

3
Create a list of all conversion actions

4
Configure Google Analytics event tracking

5
Test all conversion actions

6
Contact us for personalized assistance

1
Sign in Google for Nonprofits account

2
Look up the admin emails

3
Try to log in Google Ads with those emails

4
If you’re still unable to log in, contact Google Support

5
Contact us for personalized assistance

1
Review your compliance report

2
Implement compliance fixes

3
Request the account review

4
Periodically review your compliance status

5
Contact us for personalized assistance

Takto postupujeme pri kampaniach k 2%

1. Podáme prihlášku o Google grant

1. Podáme prihlášku o Google grant

Pripravíme pre Vás dokonalú prihlášku, ktorá bude schválená do 2 týždňov. Doteraz Google schválil všetky naše prihlášky.

• Pomoc s Techsoup registráciou

• Vytvorenie Google Ads účtu

• Vytvorenie účtu Google pre Neziskové organizácie

• Vyplnenie povinného dotazníka

• Riešenie prípadných problémov s prihláškou

2. Vytvoríme stratégiu

2. Vytvoríme stratégiu

Zatiaľ čo budeme čakať na schválenie prihlášky pripravíme pre Vás kampaňovú stratégiu. Naplánujeme témy jednotlivých kampaní, reklamné texty a výkonnostné metriky. Nastavíme Vám webovú analytiku.

• Vyplnenie úvodného dotazníka

• Vydiskutovanie cieľov a očakávanej výkonnosti kampaní

• Dohoda na rozsahu zmien v existujúcich kampaniach

• Príprava návrhu kampaňovej štruktúry

• Dohoda na kampaňových cieľoch

3. Pripravíme nové kampane

3. Pripravíme nové kampane

Pripravíme zoznamy kľúčových slov, nastavíme cielenie a kampaňové rozpočty. Po schválení kampaní z vašej strany kampane spustíme.

• Výber relevantných a často vyhľadávaných kľúčových slov

• Tvorba návrhu reklamných textov

• Tvorba reklamných rozšírení

• Zaslanie materiálov organizácii na schválenie

4. Nastavíme meranie konverzií

4. Nastavíme meranie konverzií

Skontrolujema vašu webové analytiku a pomôžeme vám nastaviť správne meranie cieľov, napríklad stahnutí formuláru k 2%.

• Vytvorenie zoznamu konverzných akcií

• Vytvorenie tracking kódov a ich umiestnenie na stránku

• Vytvorenie príslušných Google Analytics cieľov

• Import cieľov do Google Ads

5. Kampane priebežne optimalizujeme

5. Kampane priebežne optimalizujeme

Neustále kontrolujeme a optimalizuje kampane tak, by ste z grantových prostriedkov vyťažili čo najviac. Pravidelne diskutujeme výkonnosť kampaní a navrhujeme možnosti jeho zlepšenia.

• Finálna kontrola a spustenie kampaní

• Pravidelné pridávanie / odoberanie kľúčových slov

• Úpravy rozpočtov a cenových ponúk

• Pridávanie nových kampaní

• Experimentovanie s reklamnými textami

• Priebežná kontrola dodržiavania pravidiel programu a súvisiace úpravy

6. Reportujeme výkonnosť

6. Reportujeme výkonnosť

Dostane od nás vždy aktuálny online report + detailný komentár ku kampaňovej výkonnosti každý mesiac.

• Detailný Google Data Studio report kampaňovej výkonnosti s vždy aktuálnymi dátami

• Úprava reportu podľa požiadaviek organizácie

• Detailné každomesačné vyhodnotenie kampaňovej výkonnosti, zmien a ďalších krokov

• Informovanie o zmenách v programe

Prečo Google Ad Grants?

Bezplatne zacieľte reklamu presne na ľudí, ktorí sa rozhodujú, komu darovať svoje 2%

Státisíce ľudí v každoročne hľadajú vhodnú organizáciu na darovanie časti svojich daní. Priemerná výška takejto jednorazovej pomoci je viac ako 30€ a tvorí tak výnamný zdroj prímu väčšiny neziskoviek. Google umožňuje zacieliť reklamu práve na takýchto ľudí presne v čase, keď riešia svoje daňové priznanie.

Získate štedrý rozpočet $10.000 mesačne
Získate štedrý rozpočet $10.000 mesačne
Presné cielenie na kľúčové slová
Presné cielenie na kľúčové slová
Získate úplne nových návštevníkov na web
Získate úplne nových návštevníkov na web
Grant je možné využiť aj na promo aktivít mimo 2%
Grant je možné využiť aj na promo aktivít mimo 2%
Prínos kampani je možné presne vyhodnotiť
Prínos kampani je možné presne vyhodnotiť
Prípadová štúdia
Us Against Alzheimer’s

Rapídne zvýšenie výkonnosti Ad Grants kampaní za 3 mesiace.

Zobraziť
Danubiana Meulensteen Art Museum

Z 0 online marketingu k 70% návštevnosti cez Ad Grants kampane.

Zobraziť
SCORE

Keď využitie $400.000 z Ad Grants ročne je len začiatok.

Zobraziť

Zverte nám správu vašich kampaní. Vieme, čo robíme.

Od roku 2014
150+ klientov
3 roky Google Partners Trainer
100% schválených prihlášok
$10+ Mil. spravovaný ročný rozpočet
Google Ad Grants Certified Professional

Férový poplatok

Náš poplatok prispôsobíme vašim možnostiam a časovej náročnosti práce.

Jednorazová spolupráca

Prihláška, reaktivácia, vytvorenie a komplexná správa kampaní. Platíte za hodiny, iba za to, čo potrebujete.

• Úplná flexibilita

• Žiaden minimálny počet hodín

• Možnosť nepravidelnej spolupráce

• Kampane spravované skúseným špecialistom

• Možnosť bezplatnej úvodnej konzultácie

Dlhodobá spolupráca

All-inclusive služba zahŕňajúca prihlášku, vytvorenie a spŕavu kampaní, reporty a komplexnú podporu.

• Žiaden úvodný poplatok za vytvorenie kampaní

• Bez obmedzenia veľkosti kampaní

• Zahŕňa kontrolu dodržiavania pravidiel programu

• Kampane spravované skúseným špecialistom

• Podrobný reporting každý mesiac

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás priamo, alebo si naplánujte telefonát s naším tímom odborníkov!

Naplánovať hovor