1
Pravidelne čítajte náš blog

2
Navštívte Ad Grants online fórum

3
Preštudujte si oficiálne materiály Google

4
Bezplatne sa nás spýtajte čokoľvek

1
Zaregistrujte sa v organizácii Techsoup

3
Vyplňte úvodný formulár

4
Zašlite Ad Grants prihlášku

5
Prijmite pozvánku do Google Ads účtu

6
Kontaktujte nás a radi vám s tým pomôžeme

1
Vyhľadajte vhodné kľúčové slová

2
Vytvorte si kampaňovú štruktúru

3
Napíšte príťažlivé reklamné texty

4
Vytvorte nové kampane a nahrajte slová a texty

5
Nastavte cenové ponuky, rozpočty a cielenie

6
Kontaktujte nás a radi vám s tým pomôžeme

1
Pozastavte reklamy a slová s podpriemernou výkonnosťou

2
Pridajte nové variácie dobre fungujúcich slov

3
Experimentujte s novými reklamami

4
Vyskúšajte automatické stratégie cenových ponúk

5
Vyskúšajte dynamické kampane

6
Pripravte nový obsah optimalizovaný na kľúčové slová

7
Kontaktujte nás a radi vám s tým pomôžeme

1
Prečítajte si náš blog o pravidlách programu

3
Prejdite si audit report

4
Nasaďte odporúčania auditu

5
Kontaktujte nás pre podrobný audit a úpravu

1
Nasaďte Google Analytics na stránku

2
Prepojte Google Analytics a Google Ads

3
Vytvorte si zoznam konverzných akcií

4
Nastavte Google Analytics events

5
Otestujte zaznamenávanie konverzií

6
Kontaktujte nás a radi vám s tým pomôžeme

1
Prihláste sa do účtu Google pre neziskové organizácie

2
Nájdite emaily jednotlivých administrátorov

3
Prihláste sa do Google Ads s týmito emailami

4
Ak sa vám nedarí prihlásiť, kontaktujte podporu Google

5
Kontaktujte nás a radi vám s tým pomôžeme

1

2
Opravte všetky problémy

3
Vyžiadajte si reaktiváciu účtu

4
Pravidelne kontrolujte dodržiavanie pravidiel

5
Kontaktujte nás a radi vám s tým pomôžeme

Služby Ad Grants

Každý Ad Grants účet spravujeme individuálne, obvykle však postupujeme podľa týchto krokov:

1. Spracovanie prihlášky (noví inzerenti)

1. Spracovanie prihlášky (noví inzerenti)

Registrácia v Techsoup, vytvorenie účtu a prihláška do Google Ad Grants.

• Pomoc s Techsoup registráciou

• Vytvorenie Google Ads účtu

• Vytvorenie účtu Google pre Neziskové organizácie

• Vyplnenie povinného dotazníka

• Riešenie prípadných problémov s prihláškou

2. Audit existujúceho Google Ads účtu

2. Audit existujúceho Google Ads účtu

Dodržiavanie pravidiel, historická výkonnosť, tvorba návrhov na zlepšenie.

• Analýza historickej výkonnosti účtu

• Identifikácia možností zvýšenia efektivity

• Audit jednotlivých skóre kvality

• Posúdenie kvality reklám a relevancie cieľových stránok

• Vyhodnotenie dodržiavania pravidiel programu a návrh úprav

3. Diskusia o cieľoch a príprava stratégie

3. Diskusia o cieľoch a príprava stratégie

Príprava štruktúry kampaní podľa požiadaviek organizácie.

• Vyplnenie úvodného dotazníka

• Vydiskutovanie cieľov a očakávanej výkonnosti kampaní

• Dohoda na rozsahu zmien v existujúcich kampaniach

• Príprava návrhu kampaňovej štruktúry

• Dohoda na kampaňových cieľoch

4. Príprava Google Ads kampaní

4. Príprava Google Ads kampaní

Výber vhodných kľúčových slov a príprava reklamných textov.

• Výber relevantných a často vyhľadávaných kľúčových slov

• Tvorba návrhu reklamných textov

• Tvorba reklamných rozšírení

• Zaslanie materiálov organizácii na schválenie

5. Nastavenie nových kampaní v Google Ads účte

5. Nastavenie nových kampaní v Google Ads účte

Podrobné nastavenie kampaní s použitím nášho know-how.

• Import jednotlivých komponentov pripravených v predchádzajúcom kroku

• Vytvorenie nových kampaní

• Nastavenie rozpočtov, cenových ponúk, cielenia

• Nastavenie automatických pravidiel úpravy kampaní

6. Nastavenie merania konverzií

6. Nastavenie merania konverzií

Vytvorenie zoznamu konverzných akcií a ich nastavenie v rámci Google Analytics a Google Ads.

• Vytvorenie zoznamu konverzných akcií

• Vytvorenie tracking kódov a ich umiestnenie na stránku

• Vytvorenie príslušných Google Analytics cieľov

• Import cieľov do Google Ads

7. Spustenie kampaní, optimalizácia a správa

7. Spustenie kampaní, optimalizácia a správa

Spravovanie kampaní tak, aby priniesli čo najviac hodnotných konverzií.

• Finálna kontrola a spustenie kampaní

• Pravidelné pridávanie / odoberanie kľúčových slov

• Úpravy rozpočtov a cenových ponúk

• Pridávanie nových kampaní

• Experimentovanie s reklamnými textami

• Priebežná kontrola dodržiavania pravidiel programu a súvisiace úpravy

8. Pravidelný reporting

8. Pravidelný reporting

Vždy aktuálny online report + detailný komentár každý mesiac.

• Detailný Google Data Studio report kampaňovej výkonnosti s vždy aktuálnymi dátami

• Úprava reportu podľa požiadaviek organizácie

• Detailné každomesačné vyhodnotenie kampaňovej výkonnosti, zmien a ďalších krokov

• Informovanie o zmenách v programe

9. Tvorba obsahu a ďalšie aktivity

9. Tvorba obsahu a ďalšie aktivity

Aktivity zamerané na zvýšenie efektivity kampaní.

• Návrh a tvorba kampaňových stránok (landing pages)

• Výber kľúčových slov a tvorba optimalizovaného obsahu na stránku

• Optimalizácia konverzného pomeru stránky

• Nastavenie komerčných kampaní (Google Ads, sociálne siete)

• Pomoc s využitím ďalších nástrojov od Google pre Neziskové Organizácie (Youtube, Google Apps, Google One Today)

Ako to funguje

1
Prihláška, audit, alebo reaktivácia

Zabezpečíme vaše prijatie do programu Ad Grants. Existujúce účty zauditujeme, prípadne reaktivujeme.

2
Vytvoríme stratégiu

Pripravíme pre Vás optimálnu kampaňovú stratégiu. Naplánujeme témy jednotlivých kampaní, reklamné texty a výkonnostné metriky. Nastavíme Vám webovú analytiku.

3
Pripravíme a spustíme kampane

Pripravíme zoznamy kľúčových slov, nastavíme cielenie a kampaňové rozpočty. Po schválení kampaní z vašej strany kampane spustíme.

4
Meráme a optimalizujeme

Neustále kontrolujeme a optimalizuje kampane tak, by ste z grantových prostriedkov vyťažili čo najviac. Diskutujeme výkonnosť kampaní a navrhujeme možnosti na zlepšenie.

Časová os

Vaše nové kampane budú bežať už za 2 týždne.

1

Spracovanie prihlášky

do 1 týždňa

2

Vytvorenie stratégie

2 dni

3

Kľúčové slová, reklamy

3 dni

4

Nastavenie kampaní

2 dni

5

Nastavenie konverzií

1 deň

6

Kontrola, spustenie kampaní

1 deň

Služby mimo Ad Grants

Cenník
Správa komerčných Google Ads

Správa komerčných Google Ads

Banerové a Youtube kampane, retargeting a ďalšie efektívne stratégie pre neziskovky. Ideálne dopĺňajú Ad Grants kampane.

Správa sociálnych sietí

Správa sociálnych sietí

Platené kampane na Facebooku, Instagrame, LinkedIne a ďalších sociálnych sieťach. All-inclusive služba vrátane vytvorenia grafiky reklám.

Správa Bing kampaní

Správa Bing kampaní

Tvorba a správa Bing kampaní. Vhodný doplnkový kanál najmä pre neziskovky orientované na zahraničné trhy.

Pokročilá webová analytika

Pokročilá webová analytika

Nastavenie a riešenie problémov s Google Analytics, Tag Manager, tracking pixelmi. Tvorba individuálnych reportov.

Optimalizácia konverznej miery

Optimalizácia konverznej miery

Tvorba kampaňových stránok, A/B testing, úpravy formulárov a ďalšie overené stratégie zvyšujúce konverznú mieru stránky.

Tvorba web stránok

Tvorba web stránok

Úpravy a tvorba cenovo dostupných stránok pre neziskové organizácie. Možnosť použitia šablón, alebo vlastného dizajnu.

Grafika / Web dizajn

Grafika / Web dizajn

Príprava profesionálne vyzerajúcich banerov, dizajn manuálov, brandingu, alebo dizajnu celých web stránok.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás priamo, alebo si naplánujte telefonát s naším tímom odborníkov!

Naplánovať hovor