Získajte maximum z 2% Cez bezplatné Google Ad Grants kampane

Pomáhame neziskovým organizáciám získať Google Ad Grants, vytvoriť a profesionálne spravovať online kampane k 2% z daní, získať sponzorov, účastníkov podujatí, dobrovoľníkov, ako aj stálych podporovateľov.

Pomohli sme už viac ako

150 neziskovým organizáciám

1
Pravidelne čítajte náš blog

2
Navštívte Ad Grants online fórum

3
Preštudujte si oficiálne materiály Google

4
Bezplatne sa nás spýtajte čokoľvek

1
Zaregistrujte sa v organizácii Techsoup

3
Vyplňte úvodný formulár

4
Zašlite Ad Grants prihlášku

5
Prijmite pozvánku do Google Ads účtu

6
Kontaktujte nás a radi vám s tým pomôžeme

1
Vyhľadajte vhodné kľúčové slová

2
Vytvorte si kampaňovú štruktúru

3
Napíšte príťažlivé reklamné texty

4
Vytvorte nové kampane a nahrajte slová a texty

5
Nastavte cenové ponuky, rozpočty a cielenie

6
Kontaktujte nás a radi vám s tým pomôžeme

1
Pozastavte reklamy a slová s podpriemernou výkonnosťou

2
Pridajte nové variácie dobre fungujúcich slov

3
Experimentujte s novými reklamami

4
Vyskúšajte automatické stratégie cenových ponúk

5
Vyskúšajte dynamické kampane

6
Pripravte nový obsah optimalizovaný na kľúčové slová

7
Kontaktujte nás a radi vám s tým pomôžeme

1
Prečítajte si náš blog o pravidlách programu

3
Prejdite si audit report

4
Nasaďte odporúčania auditu

5
Kontaktujte nás pre podrobný audit a úpravu

1
Nasaďte Google Analytics na stránku

2
Prepojte Google Analytics a Google Ads

3
Vytvorte si zoznam konverzných akcií

4
Nastavte Google Analytics events

5
Otestujte zaznamenávanie konverzií

6
Kontaktujte nás a radi vám s tým pomôžeme

1
Prihláste sa do účtu Google pre neziskové organizácie

2
Nájdite emaily jednotlivých administrátorov

3
Prihláste sa do Google Ads s týmito emailami

4
Ak sa vám nedarí prihlásiť, kontaktujte podporu Google

5
Kontaktujte nás a radi vám s tým pomôžeme

1

2
Opravte všetky problémy

3
Vyžiadajte si reaktiváciu účtu

4
Pravidelne kontrolujte dodržiavanie pravidiel

5
Kontaktujte nás a radi vám s tým pomôžeme

Takto postupujeme pri kampaniach k 2%

1. Podáme prihlášku o Google grant

1. Podáme prihlášku o Google grant

Pripravíme pre Vás dokonalú prihlášku, ktorá bude schválená do 2 týždňov. Doteraz Google schválil všetky naše prihlášky.

• Pomoc s Techsoup registráciou

• Vytvorenie Google Ads účtu

• Vytvorenie účtu Google pre Neziskové organizácie

• Vyplnenie povinného dotazníka

• Riešenie prípadných problémov s prihláškou

2. Vytvoríme stratégiu

2. Vytvoríme stratégiu

Zatiaľ čo budeme čakať na schválenie prihlášky pripravíme pre Vás kampaňovú stratégiu. Naplánujeme témy jednotlivých kampaní, reklamné texty a výkonnostné metriky. Nastavíme Vám webovú analytiku.

• Vyplnenie úvodného dotazníka

• Vydiskutovanie cieľov a očakávanej výkonnosti kampaní

• Dohoda na rozsahu zmien v existujúcich kampaniach

• Príprava návrhu kampaňovej štruktúry

• Dohoda na kampaňových cieľoch

3. Pripravíme nové kampane

3. Pripravíme nové kampane

Pripravíme zoznamy kľúčových slov, nastavíme cielenie a kampaňové rozpočty. Po schválení kampaní z vašej strany kampane spustíme.

• Výber relevantných a často vyhľadávaných kľúčových slov

• Tvorba návrhu reklamných textov

• Tvorba reklamných rozšírení

• Zaslanie materiálov organizácii na schválenie

4. Nastavíme meranie konverzií

4. Nastavíme meranie konverzií

Skontrolujema vašu webové analytiku a pomôžeme vám nastaviť správne meranie cieľov, napríklad stahnutí formuláru k 2%.

• Vytvorenie zoznamu konverzných akcií

• Vytvorenie tracking kódov a ich umiestnenie na stránku

• Vytvorenie príslušných Google Analytics cieľov

• Import cieľov do Google Ads

5. Kampane priebežne optimalizujeme

5. Kampane priebežne optimalizujeme

Neustále kontrolujeme a optimalizuje kampane tak, by ste z grantových prostriedkov vyťažili čo najviac. Pravidelne diskutujeme výkonnosť kampaní a navrhujeme možnosti jeho zlepšenia.

• Finálna kontrola a spustenie kampaní

• Pravidelné pridávanie / odoberanie kľúčových slov

• Úpravy rozpočtov a cenových ponúk

• Pridávanie nových kampaní

• Experimentovanie s reklamnými textami

• Priebežná kontrola dodržiavania pravidiel programu a súvisiace úpravy

6. Reportujeme výkonnosť

6. Reportujeme výkonnosť

Dostane od nás vždy aktuálny online report + detailný komentár ku kampaňovej výkonnosti každý mesiac.

• Detailný Google Data Studio report kampaňovej výkonnosti s vždy aktuálnymi dátami

• Úprava reportu podľa požiadaviek organizácie

• Detailné každomesačné vyhodnotenie kampaňovej výkonnosti, zmien a ďalších krokov

• Informovanie o zmenách v programe

Prečo Google Ad Grants?

Bezplatne zacieľte reklamu presne na ľudí, ktorí sa rozhodujú, komu darovať svoje 2%

Státisíce ľudí v každoročne hľadajú vhodnú organizáciu na darovanie časti svojich daní. Priemerná výška takejto jednorazovej pomoci je viac ako 30€ a tvorí tak výnamný zdroj prímu väčšiny neziskoviek. Google umožňuje zacieliť reklamu práve na takýchto ľudí presne v čase, keď riešia svoje daňové priznanie.

Získate štedrý rozpočet $10.000 mesačne
Získate štedrý rozpočet $10.000 mesačne
Presné cielenie na kľúčové slová
Presné cielenie na kľúčové slová
Získate úplne nových návštevníkov na web
Získate úplne nových návštevníkov na web
Grant je možné využiť aj na promo aktivít mimo 2%
Grant je možné využiť aj na promo aktivít mimo 2%
Prínos kampani je možné presne vyhodnotiť
Prínos kampani je možné presne vyhodnotiť
Prípadová štúdia
Liga proti rakovine

Ako na úspešnú kampaň k 2% z dane.

Zobraziť
Us Against Alzheimer’s

Rapídne zvýšenie výkonnosti Ad Grants kampaní za 3 mesiace.

Zobraziť
Danubiana Meulensteen Art Museum

Z 0 online marketingu k 70% návštevnosti cez Ad Grants kampane.

Zobraziť
SCORE

Keď využitie $400.000 z Ad Grants ročne je len začiatok.

Zobraziť

Zverte nám správu vašich kampaní. Vieme, čo robíme.

Od roku 2014
150+ klientov
3 roky Google Partners Trainer
100% schválených prihlášok
$10+ Mil. spravovaný ročný rozpočet
Google Ad Grants Certified Professional

Férový poplatok

Náš poplatok prispôsobíme vašim možnostiam a časovej náročnosti práce.

Jednorazová spolupráca

Prihláška, reaktivácia, vytvorenie a komplexná správa kampaní. Platíte za hodiny, iba za to, čo potrebujete.

• Úplná flexibilita

• Žiaden minimálny počet hodín

• Možnosť nepravidelnej spolupráce

• Kampane spravované skúseným špecialistom

• Možnosť bezplatnej úvodnej konzultácie

Dlhodobá spolupráca

All-inclusive služba zahŕňajúca prihlášku, vytvorenie a spŕavu kampaní, reporty a komplexnú podporu.

• Žiaden úvodný poplatok za vytvorenie kampaní

• Bez obmedzenia veľkosti kampaní

• Zahŕňa kontrolu dodržiavania pravidiel programu

• Kampane spravované skúseným špecialistom

• Podrobný reporting každý mesiac

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás priamo, alebo si naplánujte telefonát s naším tímom odborníkov!

Naplánovať hovor