Liga proti rakovine

Liga proti rakovine

Ako na úspešnú kampaň k 2% z dane.

O Lige proti rakovine

Liga proti rakovine je Občianske združenie, ktoré pôsobí na Slovensku už 33 rokov s primárnym cieľom pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym prostredníctvom rôznych bezplatných psychosociálnych projektov a sprostredkovaním informácií, vďaka ktorým chcú pomôcť obyvateľom predísť chorobe alebo ju zachytiť v počiatočnom štádiu.

Pôvodný stav

Liga proti rakovine vďaka svoju inovatívnemu prístupu v rámci marketingu prvý krát otestovala program Google Ad Grants už v roku 2014. Keďže program v tejto dobe ešte nečelil určitým dnes už veľmi známym obmedzeniam, návštevnosť stránky by sa dala hodnotiť ako signifikantná. V roku 2018 sa však situácia zmenila. Google totiž prijal určité pravidlá v rámci ktorých predstavil aj skóre kvality kľúčových slov, a teda vyžadoval od nekomerčných inzerentov, aby slová so skóre 1-2 pravidelne pozastavovali. Toto malo za následok, že výkonnosť účtu Ligy proti rakovine rapídne klesla, pretože množstvo kľúčových slov zahrnutých v ich účte nebolo dostatočne relevantných, aby prešlo cez tento filter. Výkonnosť účtu bola však ovplyvnená aj ďalším faktorom. Keďže nezisková organizácia pôsobí v odvetví zdravotníctva, množstvo reklám obsahovalo slová, ku ktorým mal Google veľmi striktnú politiku, a teda tieto reklamy zamietal.

Dôležité je aj spomenúť, že v tomto období spravovala ich účet iná agentúra so zameraním na komerčných klientov, ktorej chýbala Ad Grants expertíza. Kampane boli nastavené podľa logiky komerčných Google Ads účtov, kvôli rozdielnemu fungovaniu grantových účtov však tento prístup nefungoval a účet spotrebovával menej ako 100 dolárov mesačne. Na obrázku nižšie môžete vidieť výkonnosť účtu v rokoch 2014 – 2020. Modrá krivka znázorňuje objem kliknutí pričom červená množstvo využitého grantu.

Výkonnosť kampaní pred spoluprácou

(Výkonnosť kampaní pred začiatkom spolupráce 2014-2020)

Začiatok spolupráce s AboveX Digital

Po nadviazaní spolupráce s našou agentúrou v máji roku 2021 bolo nevyhnutné vykonať množstvo zmien. Začali sme auditom účtu, nastavili meranie konverzií a upravili účet tak, aby spĺňal podmienky programu Google Ad Grants. Dohodli sme sa taktiež, že určité kampane s dobrou historickou výkonnosťou ponecháme a k nim vytvoríme nové. V priebehu 3 mesiacov výkonnosť účtu výrazne vzrástla a dostala sa do bodu, kedy účet využíval až 7000 dolárov mesačne.

Výkonnosť kampaní po zahájení spolupráce

(Výkonnosť kampaní po zahájení spolupráce 2021-2024)

Tam však práca nášho tímu neskončila. Pravidelne sme vykonávali analýzu kľúčových slov, ktoré boli následne poskytnuté klientovi k tvorbe obsahu na ich stránku, a tým sme sa snažili zvýšiť ich relevanciu. Necelý rok potom sme navyše rozbehli kampane k 2%, ktoré priniesli viac ako 1300 konverzií pričom viac ako 1000 konverzií predstavovalo návštevu stránky k 2% z daní a viac ako 170 návštevníkov si stiahlo tlačivo k darovaniu 2% z dane. Ak predpokladáme, že priemerná hodnota darovania predstavuje 30€, potom vieme jednoducho zhodnotiť, že táto kampaň pomohla organizácii zvýšiť výnos z 2% rádovo o tisíce Eur.

Kampane k 2% sme priebežne nastavovali každý rok a návratnosť sa zakaždým zvyšovala. V roku 2023 sme zaznamenali nárast v počte konverzií, ktorí presiahol 2500, z čoho takmer 400 konverzií predstavovalo stiahnutie tlačiva.

Kampane k 2% spravujeme aj v roku 2024 a aktuálna výkonnosť kampane naznačuje, že rok 2024 v počte konverzií prekoná rok 2023.

Porovnajme si spoločne ešte celkovú výkonnosť grantového účtu Lige proti rakovine v roku 2020 a 2023:

2020 – správa účtu inou agentúrou

 • Textové reklamy sa spolu zobrazili takmer 25 000 krát
 • Priniesli cez 7000 návštevníkov
 • Z celkového počtu návštevníkov stránky dosiahli cez 800 konverzií

2023 – správa účtu našou agentúrou

 • Textové reklamy sa spolu zobrazili viac ako 85 000 krát
 • Priniesli takmer 14 500 návštevníkov
 • Z celkového počtu návštevníkov stránky sme dosiahli cez 9300 konverzií

Komerčný účet

V roku 2023 sme v kritických mesiacoch (marec a apríl) naštartovali kampane k 2% aj v komerčnom účte. Tento účet nám umožňoval cieliť na najlukratívnejšie a najrelevantnejšie kľúčové slová, vďaka ktorým sme mohli dosiahnuť vrchné pozície vo výsledkoch vyhľadávania Google. Spustili sme tiež retargetingovú kampaň, čo je forma kampane, ktorá prináša najvyššiu návratnosť, pretože cieli na ľudí, ktorí už stránku navštívili, či prejavili nejaký záujem. Nasledovný odsek opisuje úspešnosť týchto kampaní.

Trvanie kampaní k 2% – Február – Máj 2023:

 • Kampane spotrebovali približne 2000€
 • Reklamy sa zobrazili viac ako pol miliónu ľudí
 • Priniesli cez 12 000 návštevníkov
 • Z celkového počtu návštevníkov stránky sme dosiahli cez 2600 konverzií pričom viac ako 1000 z nich si stiahlo tlačivo k 2%.
 • Priemerná cena za konverziu dosiahla 16€

Sme radi, že aj takýmto spôsobom dokážeme podporiť Ligu proti rakovine v pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.

Výnos z 2% je významnou časťou financovania väčšiny neziskových organizácii na Slovensku. Radi vám navrhneme a vytvoríme kampaň, ktorá vám pomôže maximalizovať výnos z 2%. Kontaktujte nás a dohodnite si úvodnú bezplatnú konzultáciu.

Späť na predchádzajúcu stránku
Potrebujete pomoc s vaším
Google Ad Grants účtom?

Naplánujte si bezplatnú telefonickú konzultáciu.

Iné prípadové štúdie

Us Against Alzheimer’s
 • Veda a výskum
 • Zdravie

Us Against Alzheimer’s

Rapídne zvýšenie výkonnosti Ad Grants kampaní za...

Čítať viac
Danubiana Meulensteen Art Museum
 • Vzdelávanie

Danubiana Meulensteen Art Museum

Z 0 online marketingu k 70% návštevnosti...

Čítať viac
SCORE
 • Vzdelávanie

SCORE

Keď využitie $400.000 z Ad Grants ročne...

Čítať viac
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás priamo, alebo si naplánujte telefonát s naším tímom odborníkov!

Naplánovať hovor